• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De liturgische vernieuwing van de heilige week, door de H. Ritencongregatie afgekondigd op 16 november 1956 door middel van het algemeen decreet: ,"Congregatie voor de Riten
Maxima redemptionis nostrae mysteria
Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week
(16 november 1955)
", is door allen vol vreugde ontvangen en overal ter wereld, met groot succes vanuit pastoraal oogpunt, in praktijk gebracht. Maar intussen hebben meerdere hoogwaardige Bisschoppen bij hun verslag aan deze H. Congregatie op enige praktische moeilijkheden gewezen, die voortkomen uit verschillende omstandigheden van plaats en volk. Om deze moeilijkheden op te lossen heeft de Pauselijke Commissie van deskundigen, die de herstelde Orde had voorbereid, na rijp beraad de hierbij gevoegde "Voorschriften en verklaringen" opgesteld, waarin ook de vroegere Verklaring over de viering van de herstelde riten, door deze H. Congregatie op 15 maart 1956 uitgevaardigd, wordt verwerkt; het algemeen Decreet "Congregatie voor de Riten
Maxima redemptionis nostrae mysteria
Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week
(16 november 1955)
" echter en de bijbehorende Congregatie voor de Riten
Instructie over de juiste viering van de vernieuwde orde van de heilige week
Bij het algemeen decreet Maxima redemptionis nostrae over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week
(16 november 1955)
van 16 november 1955 zullen hun geldigheid behouden met uitzondering van die punten, die nu vernieuwd worden.

Alles wat nu volgt is door ondergetekende Kardinaalprefect punt voor punt aan Onze H. Vader Paus Pius XII voorgelegd en door Zijne Heiligheid goedgekeurd. Krachtens speciale volmacht derhalve van Onze H. Vader, door de goddelijke voorzienigheid Paus, Pius XII vaardigt de H. Ritencongregatie de volgende voorschriften uit.

Document

Naam: ORDINATIONES ET DECLARATIONES CIRCA ORDINEM HEBDOMADAE SANCTAE INSTAURATUM
Voorschriften en Verkalringen van de Heilige Ritencongregatie omtrent de herstelde Orde van de Heilige Week
Soort: Congregatie voor de Riten
Datum: 1 februari 1957
Copyrights: © 1957, Katholiek Archief 12e jrg nr 11 p. 241-244
Bewerkt: 26 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test