• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vraag: Welke?

Kardinaal Caffarra: Zegt H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
de waarheid over het goed dat in de echtelijke relatie zit? Zegt ze de waarheid over het goed dat in de gemeenschap van die twee personen, in de geslachtsgemeenschap van de echtgenoten, aanwezig is?

Het wezen van de normen die de moraal en het recht stellen ligt, immers, in de waarheid van het goed dat door die normen geconcretiseerd wordt. Zonder deze visie vervallen we in de casuïstiek, zoals de Farizeeën, en komen we daar niet meer uit. We verdwalen dan in een dwarssteeg aan het einde waarvan we gedwongen zijn te kiezen tussen de morele norm en de persoon. Redden we de ene, dan redden we de andere niet. De vraag die de zielenherder zich dient te stellen is, echter, de volgende: hoe kan ik leiding geven aan de echtgenoten om ze te helpen hun echtelijke liefde in het licht van de waarheid te beleven? Het probleem is niet te verifiëren of de echtgenoten in een situatie verkeren waarin zij de norm niet hoeven na te leven, maar: wat het goed van de echtelijke relatie is, wat haar intrinsieke waarheid is. Het verbaast me als ik hoor zeggen dat H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
verwarring schept. Wat betekent dit? Kennen zij die dit zeggen de grondslag van H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
zoals Johannes Paulus II die aanschouwelijk heeft gemaakt? Ik merk nog het volgende op. Het verbaast me ontzettend dat zeer eminente kardinalen daarbij geen rekening houden met de 134 catechetische uiteenzettingen van Johannes Paulus II over de menselijke liefde. Geen andere Paus had zoveel aandacht aan dit onderwerp besteed. Dat magisterium wordt buiten beschouwing gelaten alsof het niet bestaat. Omdat het verwarring schept? Zijn diegenen die iets dergelijks beweren op de hoogte van wat op wetenschappelijk niveau allemaal gedaan is op basis van een natuurlijke regeling van de bevruchting? Hebben ze kennis genomen van de talloze echtparen die wereldwijd de waarheid van H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
vreugdevol eigen hebben gemaakt?

Document

Naam: GEEN PAUS IS BEVOEGD DE ECHT TE VERBREKEN
Soort: Carlo Kardinaal Caffarra - Interview
Auteur: Carlo Kardinaal Caffarra
Datum: 16 maart 2014
Copyrights: © 2014, www.caffara.it / Il Foglio (Milaan)
Vert.: Umberto Barelli; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test