• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vraag: Welke is de diepste en meest actuele betekenis van H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
?

Kardinaal Caffarra: “Om ogen te hebben, die in staat zijn diep in het licht van het Beginsel te kijken”, stelt H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
dat de Kerk een bovennatuurlijke geloofszin heeft, die zich niet beperkt, noch hoeft te beperken, tot de consensus van de gelovigen. Door Christus te volgen streeft de Kerk naar de waarheid, die niet altijd met de mening van de meerderheid overeenkomt. Ze luistert naar het geweten, niet naar de macht. Door dit te doen, beschermt ze diegenen die arm en veracht zijn. De Kerk kan sociologisch en statistisch onderzoek waarderen, voor zover het nuttig is om een beeld van de historische context weer te geven. Dergelijk onderzoek alleen kan, echter, niet geacht worden als een uiting van de geloofszin H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 5. Ik had het zo net over de waarheid van het huwelijk. Ik wil duidelijk maken dat deze uitdrukking niet naar een ideaal van het huwelijk wijst. Ze betekent dat, wat God, handelend als Schepper, in de persoon zelf van de man en de vrouw gegrift heeft. Christus zegt dat wij, voordat wij de casussen in overweging nemen, moeten weten waar wij het over hebben. We hebben het niet over een norm die al dan niet ruimte laat aan uitzonderingen, of over een hoog ideaal om na te streven. We hebben het over dat, wat huwelijk en gezin zijn. Door deze methode te volgen identificeert H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
wat huwelijk en gezin zijn, en wat hun ‘genoom’ is - ik ontleen dit gebruik van deze term aan de socioloog Donati - een genoom dat niet lichamelijk is, maar sociaal en gemeenschap-scheppend. Juist binnen dit perspectief specificeert de Exhortatie de diepste zin van de onverbrekelijkheid van het huwelijk Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 20. Vandaar dat H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
een grandioze ontwikkeling op het gebied van de leer voorstelt, een ontwikkeling die tevens te danken is aan de catechese-cyclus van Johannes Paulus II over de menselijke liefde. In de H. Paus Johannes Paulus II - Audi├źntie
De eenheid en de onverbreekbaarheid van het huwelijk
Theologie van het Lichaam, Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw, catechese over het Boek Genesisnr. 1
(5 september 1979)
, zei Johannes Paulus II dat hij van plan was de werkzaamheden ter voorbereiding van de synode - die een jaar later plaats zou vinden - van ver te begeleiden. Daarbij is hij niet rechtstreeks op de onderwerpen van de synode ingegaan, maar heeft hij zijn aandacht op de diepe wortels daarvan gericht. Het is alsof Johannes Paulus II gezegd zou hebben: “Ik wil de synodevaders helpen. Hoe ga ik ze helpen? Door ze tot de wortels van de vraagstukken te leiden. Deze terugkeer naar de wortels is de grond van de belangrijke leer over huwelijk en gezin die H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
aan de Kerk geeft. Zonder de concrete problemen onbesproken te laten. De Paus behandelt ook echtscheiding, ongehuwd samenwonen, toelating van hertrouwde gescheidenen tot de Eucharistie. Daarom is het idee van een tot het verleden behorende H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, die tegenwoordig niets meer te vertellen zou hebben, een karikatuur. Óf een overweging van mensen die haar niet eens gelezen hebben.

Document

Naam: GEEN PAUS IS BEVOEGD DE ECHT TE VERBREKEN
Soort: Carlo Kardinaal Caffarra - Interview
Auteur: Carlo Kardinaal Caffarra
Datum: 16 maart 2014
Copyrights: © 2014, www.caffara.it / Il Foglio (Milaan)
Vert.: Umberto Barelli; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test