• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vraag: De Exhortatie “H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
” van Johannes Paulus II ligt onder kruisvuur. De ene partij zegt dat deze het fundament is van het Evangelie van het Gezin, de andere, dat ze een achterhaalde tekst is. Is een bijgewerkte versie van die exhortatie denkbaar?

Kardinaal Caffarra: Dat ten tijde van H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
geen sprake was van ‘gender’ en van ‘homohuwelijk’ klopt. Maar aan de overige onderwerpen, vooral de hertrouwde gescheidenen, is veel aandacht besteed. Dat weet ik uit eigen ervaring: ik was namelijk één van de consultoren voor de synode van 1980.

Dat H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
in een heel andere historische context dan nu ontstaan zou zijn, klopt gewoon niet. Dit voorop gesteld, constateer ik dat H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
ons vooral een methode geleerd heeft om de onderwerpen huwelijk en gezin te benaderen. Door die methode toe te passen heeft de exhortatie een leer ontwikkeld die nog steeds een onmisbaar referentiepunt is. Welke methode? Toen Jezus werd gevraagd over de voorwaarden waaronder echtscheiding geoorloofd zou zijn, stond in die tijd het geoorloofd zijn ervan op zich niet ter discussie. Jezus, echter, negeert die casuïstische vraagstelling, en wijst op het juiste inzicht dat in staat stelt te begrijpen wat het huwelijk is, en, dus, op welke waarheid de onverbreekbaarheid van de echt gefundeerd is. Het is alsof Jezus gezegd zou hebben: “Let op: gij moet deze casuïstische logica laten varen, en in een andere richting kijken, die van het Beginsel”. Dat wil zeggen: “gij moet kijken naar het moment waarop man en vrouw tot het bestaan komen, in de volle waarheid van hun man- en vrouw zijn, geroepen om één vlees te worden”. Johannes Paulus II zegt, in een catechetische toespraak: “Dan, wanneer de man voor het eerst tegenover de vrouw staat, ontstaat de menselijke persoon in de dimensie van het zichzelf aan elkaar schenken. Deze dimensie vindt haar uitdrukking (zoals het bestaan als persoon uitdrukking vindt) in het menselijk lichaam, in de volle, oorspronkelijke waarheid van zijn/haar mannelijkheid en vrouwelijkheid”. Op deze methode is H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
gebaseerd.

Document

Naam: GEEN PAUS IS BEVOEGD DE ECHT TE VERBREKEN
Soort: Carlo Kardinaal Caffarra - Interview
Auteur: Carlo Kardinaal Caffarra
Datum: 16 maart 2014
Copyrights: © 2014, www.caffara.it / Il Foglio (Milaan)
Vert.: Umberto Barelli; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test