• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij deze belangrijke ontmoeting zal het hele Volk van God betrokken worden, Bisschoppen, priesters, Godgewijde mannen en vrouwen en lekengelovigen van de plaatselijke Kerken in de hele wereld, die actief meewerken aan de voorbereiding van de bijeenkomst door middel van concrete voorstellen en de onmisbare steun van het gebed. De steun van het gebed, met name dat van u, geliefde gezinnen, is noodzakelijker en belangrijker dan ooit. Deze Synodevergadering is immers op bijzondere wijze aan u gewijd, aan uw roeping en zending in de Kerk en in de maatschappij; aan de problemen van het huwelijk, het gezinsleven, de opvoeding van kinderen en aan de rol van het gezin in de zending van de Kerk. Daarom vraag ik u om intens te bidden tot de Heilige Geest, opdat Hij de Synodevaders zal verlichten en hen in hun moeilijke taak zal leiden. Zoals u weet zal deze Buitengewone Synodevergadering een jaar later gevolgd worden door de Algemene Vergadering, waar hetzelfde thema 'gezin' voortgezet zal worden. In deze context staat ook de Wereldontmoeting van Gezinnen, die in september 2015 in Philadelphia plaats zal vinden. Laten wij dus allemaal samen bidden, opdat door deze gebeurtenissen de Kerk een ware reis van onderscheiding zal volbrengen en de geschikte pastorale middelen zal aannemen om de gezinnen te helpen hun huidige uitdagingen tegemoet te treden met het licht en de kracht die van het Evangelie komen.

Document

Naam: BRIEF AAN DE GEZINNEN
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Engels: Mark de Vries, gecorrigeerd naar de Italiaanse versie: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test