• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uw werkzaamheden hebben deze dagen als thema: “Veroudering en handicap”. Een thema dat zeer actueel is en heel belangrijk voor de Kerk. Men stelt in onze samenleving inderdaad de tirannieke overheersing vast van een economische logica die uitsluit en soms doodt, en die vandaag veel slachtoffers maakt, te beginnen met onze bejaarden. “Wij hebben een “wegwerpcultuur” ingevoerd, die zelfs wordt bevorderd. Het gaat niet meer eenvoudigweg om het verschijnsel van uitbuiting en onderdrukking, maar om iets nieuws: met de uitsluiting wordt het behoren tot de maatschappij waarin men leeft, in zijn wortel zelf aangetast, aangezien men zich niet bevindt in de onderste lagen, of aan de rand ervan of zonder macht is, maar erbuiten staat. De uitgeslotenen zijn geen “mensen die worden uitgebuit”, maar vuilnis, “afval”.”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 53 De socio-demografische situatie die gepaard gaat met ouder worden, toont ons duidelijk deze uitsluiting van de bejaarde, vooral als hij ziek, gehandicapt of kwetsbaar is, ongeacht de oorzaak. Men vergeet te vaak dat relaties tussen mensen steeds relaties zijn van onderlinge afhankelijkheid, een afhankelijkheid die zich in verschillende graden tijdens het leven van een mens manifesteert en vooral bij hoge ouderdom, ziekte, handicap en lijden in het algemeen, naar boven komt. Dat vereist dat men in persoonlijk en gemeenschappelijk verband, de nood probeert te lenigen die iemand op dat moment heeft.

Document

Naam: HET VERLIES VAN ZIJN GEZONDHEID IS GEEN REDEN OM HET LEVEN TE DISCRIMINEREN
Tot de deelnemers aan de 20e Algemene Vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 februari 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans: maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test