• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CHRISTUS, HET LAM GODS
2e Zondag door het Jaar (A)

Dierbare broeders en zusters, goede dag!

Met het feest van de Doop van de Heer dat vorige zondag werd gevierd, zijn we binnengetreden in de liturgische tijd, genoemd “gewone tijd door het jaar”. Op deze tweede zondag schildert het Evangelie ons het gebeuren van de ontmoeting van Jezus met Johannes de Doper bij de Jordaan. Het wordt verteld door de ooggetuige, Johannes de Evangelist die voordat hij leerling van Jezus werd, leerling van Johannes de Doper was, samen met zijn broer Jacobus, met Simon en Andreas, allen uit Galilea, allen vissers. De Doper ziet dus Jezus tussen de menigte naar voren komen en, geïnspireerd uit den hoge, erkent hij In Hem de gezondene van God en daarom duidt hij Hem aan met deze woorden: “Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh 1, 29).

Het werkwoord dat vertaald wordt met “wegneemt” betekent letterlijk “optillen”, “op zich nemen”. Jezus is met een wel bepaalde zending in de wereld gekomen: haar bevrijden van de slavernij van de zonde, door de schulden van de mensheid op zich te laden. Op welke wijze? Door lief te hebben. Er bestaat geen andere wijze om het kwaad en de zonde te overwinnen tenzij door de liefde die stuwt tot de gave van het eigen leven voor de anderen. In het getuigenis van Johannes de Doper heeft Jezus de trekken van de Dienaar van de Heer, die “onze ziekten op zich heeft genomen en onze smarten heeft hij gedragen” (Jes. 53, 4), tot de dood op het kruis. Hij is het ware paaslam, dat zich onderdompelt in de stroom van onze zonde om ons te zuiveren.
De Doper ziet voor zich een mens die in de rij met de zondaars plaats neemt om zich te laten dopen, zonder dat nodig te hebben. Een mens die God in de wereld heeft gezonden als geslachtofferd lam. In het Nieuwe Testament komt het woord “lam” meerdere keren voor en altijd met verwijzing naar Jezus. Dit beeld van het lam zou kunnen verbazen. Inderdaad, een dier dat zeker niet uitmunt in kracht en stevigheid neemt een zo drukkende last op zijn schouders. De enorme massa van het kwaad wordt opgenomen en weggedragen door een zwak en broos schepsel, symbool van gehoorzaamheid, volgzaamheid en weerloze liefde, dat tot het offer van zichzelf komt. Het lam is geen heerser, maar is meegaand; het valt niet aan, maar is vredelievend; het toont klauwen noch tanden bij welke aanval ook, maar verdraagt en vergeeft. En zo is Jezus! Zo is Jezus, als een lam.
Wat betekent het voor de Kerk, voor ons, vandaag, leerlingen te zijn van Jezus, het Lam van God? Het betekent op de plaats van de boosaardigheid de onschuld zetten, op de plaats van het geweld de liefde zetten, op de plaats van de hoogmoed de nederigheid, op de plaats van het prestige de dienstbaarheid stellen. Dat is een belangrijk werk! Wij Christenen moeten dit doen: op de plaats van de boosaardigheid de onschuld zetten, op de plaats van het geweld de liefde zetten, op de plaats van de hoogmoed de nederigheid, op de plaats van het prestige de dienstbaarheid stellen. Leerlingen van het Lam zijn betekent: niet leven als een “belegerde burcht”, maar als een stad op de berg, open, gastvrij, solidair. Het wil zeggen: geen houdingen van geslotenheid aannemen, maar het Evangelie aan allen voorstellen, door met ons leven te getuigen dat Jezus volgen ons vrijer en vreugdevoller maakt.

Document

Naam: CHRISTUS, HET LAM GODS
2e Zondag door het Jaar (A)
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 januari 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test