• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de juridische ordening van de moderne staten ziet men als voornaamste tendens, om in kernachtige en duidelijke formules een charter op te stellen van de fundamentele rechten van de mens, een charter, dat niet zelden in de grondwet van de staat wordt opgenomen.
Verder bestaat het streven om aan iedere staat een juridisch geformuleerde grondwet te geven, die bepaalt, hoe de gezagsdragers worden aangewezen, die hun onderlinge betrekkingen omschrijft, hun competenties en de middelen en methoden van hun beleid.
Tenslotte wil men in termen van rechten en plichten de betrekkingen vaststellen tussen de burgers en de gezagsdragers, en kent men aan de overheid als eerste en voornaamste taak toe, de rechten en plichten van de burgers te erkennen, te eerbiedigen, met elkaar in overeenstemming te brengen, en zorg te dragen voor de bescherming en de verdere uitbouw ervan.
Onaanvaardbaar is echter de theorie, dat de wil van mensen, hetzij individuen of groepen, de eerste en enige bron zou zijn van de rechten en plichten der burgers, de eerste en enige bron ook van de bindende kracht van de grondwet en van het gezag van de overheid. Vgl. Paus Leo XIII, Apostolische Brief, Bij gelegenheid van het 25e jubileum van zijn pontificaat - waarschuwing voor de vrijmetselarij, Annum Ingressi Sumus (19 mrt 1902)
Toch zijn de genoemde tendensen ook een duidelijk bewijs, dat de mensen in onze tijd zich steeds meer bewust worden van hun waardigheid. Dit bewustzijn stimuleert hen, deel te nemen aan het staatsbestuur en te eisen, dat hun persoonlijke en onschendbare rechten door het staatsrecht worden gewaarborgd. Zij eisen bovendien, dat de gezagsdragers worden aangesteld volgens de constitutionele normen en dat zij hun ambt binnen de grenzen van deze normen uitoefenen.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test