• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het algemeen welzijn eist, dat de overheid bij haar dubbele taak, nl. vooreerst het harmoniseren en beschermen van de rechten, en vervolgens het bevorderen ervan, een juist evenwicht in acht neemt. Zij mag bepaalde individuen of groepen in de uitoefening van hun rechten niet zó bevoordelen, dat zij een bevoorrechte positie krijgen in de gemeenschap. Ook mag het streven om de rechten van de burgers te beschermen, niet tot het absurde gevolg leiden, dat hun de volledige uitoefening van hun rechten feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. "Want altijd blijft staan, dat de economische activiteit van het publiek gezag, hoe breed en diepgaand ook, de vrijheid van het particulier initiatief niet mag inperken, maar ze integendeel moet verruimen, met behoud evenwel van de fundamentele rechten van leder menselijk individu" H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 55
Ditzelfde moeten de regeerders voor ogen houden bij hun verschillende initiatieven om de rechten van de burgers te bevorderen en de vervulling van hun plichten in alle sectoren van het sociale leven te vergemakkelijken.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test