• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omdat volgens de tegenwoordige opvatting het algemeen welzijn allereerst gelegen is in het handhaven van de rechten en plichten van de menselijke persoon, is het de voornaamste taak van de overheid, de rechten te doen erkennen, eerbiedigen, met elkaar in overeenstemming te brengen, te verdedigen, te bevorderen, en aan iedereen de vervulling van zijn plichten te vergemakkelijken. Want "het is de wezenlijke taak van iedere openbare macht om het onaantastbaar gebied van de rechten van de mens te beschermen en hem de vervulling van zijn plichten te vergemakkelijken". Paus Pius XII, Radiotoespraak, Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum, La Solennità (1 juni 1941), 16
Als dus overheidspersonen de rechten van de mens niet erkennen of ze schenden, dan schieten zij niet alleen te kort in hun plicht, maar dan hebben ook hun verordeningen geen enkele bindende kracht. Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, De Katholieke Kerk in het Duitse Rijk, Mit brennender Sorge (14 mrt 1937), 48-49 Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over het goddeloze communisme, Divini Redemptoris (19 mrt 1937), 29 Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1942, Con sempre (24 dec 1942)

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test