• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een gezag, dat uitsluitend of voornamelijk berust op bedreiging, vrees voor straf of vooruitzicht op beloning, kan de mensen niet daadwerkelijk ertoe brengen, naar het algemeen welzijn te streven. Zou het hier toch in slagen, dan gebeurt dit op een wijze, die in strijd is met de waardigheid van de mens als vrij en redelijk wezen. Het gezag immers is eerst en vooral een morele macht; de gezagsdragers moeten daarom een beroep doen op het geweten, d.i. op ieders plicht om bereidwillig mee te werken aan het algemeen welzijn. Maar omdat alle mensen eenzelfde natuurlijke waardigheid bezitten, kan niemand een ander van binnenuit dwingen tot handelen. Dat kan God alleen, de enige, die de intieme bewegingen van het hart ziet en oordeelt.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test