• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In plaats hiervan is allerwegen de overtuiging gegroeid dat alle mensen eenzelfde natuurlijke waardigheid bezitten. Hierdoor wordt rassendiscriminatie niet meer aanvaard, althans in theorie; en dit is van het hoogste belang voor de opbouw van een menselijke samenleving op de basis van de bovenuiteengezette beginselen. Als mensen zich bewust worden van hun rechten, worden zij zich noodzakelijkerwijze ook bewust van hun plichten. Zij, die rechten bezitten, voelen de plicht, deze rechten te doen gelden als uitdrukking van hun waardigheid, terwijl alle anderen de plicht voelen, deze rechten te erkennen en te eerbiedigen.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test