• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zalige Paus Johannes XXIII ondertekent zijn laatste encycliek De vrede in de wereld, zo vurig verlangd door alle mensen van alle tijden, kan alleen dán tot stand komen en bewaard blijven, als de door God gevestigde orde volledig wordt geëerbiedigd.

Als plaatsbekleder, hoe onwaardig ook, van Hem, die door het profetisch woord werd genoemd "de vorst van de vrede" Vgl. Jes. 9, 6 , achten wij het onze plicht, onze gedachten, zorgen en krachten te wijden aan de bevordering van dit universeel menselijk belang. Maar de vrede zal een ijdel woord blijven, als zij niet steunt op de orde, waarvan wij in deze Encycliek met groot vertrouwen de hoofdlijnen hebben aangegeven: een orde, die als grondslag heeft de waarheid, als norm de rechtvaardigheid, als bezieling en voltooiing de liefde, en als uiterlijk kenmerk de vrijheid.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test