• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gronden, waarop Maria's koningschap steunt
En het hemels paradijs zag, dat zij in waarheid waardig was, de eer en de glorie en de macht te ontvangen, want zij was voller van genade, heiliger, schoner, goddelijker, onvergelijkelijk groter dan de grootste heiligen en de verhevenste engelen, hetzij ieder afzonderlijk of allen tezamen genomen; want zij was op geheimzinnige wijze, in de orde van de hypostatische vereniging, verwant met de allerheiligste Drie-enheid, met Hem die alleen door Zijn wezen de oneindige majesteit is, Koning der koningen en Heer der heren; en wel als de eerstgeboren dochter van de Vader, als de geliefde moeder van het Woord, als vóór allen beminde bruid van de Heilige Geest; want zij was de moeder van de goddelijke Koning, van Hem, aan wie van de moederschoot af God, de Heer, de troon van David heeft gegeven en het eeuwig koningschap in het huis van Jakob Vgl. Lc. 1, 31-33 , en die van Zichzelf heeft verklaard, dat Hem alle macht was gegeven in de hemel en op de aarde Vgl. Mt. 28, 18 - Hij, God de Zoon, doet de glorie, de majesteit en de macht van Zijn koningschap op Zijn hemelse moeder afstralen -; want zij, de moeder en de dienares, was de gezellin van de Koning der martelaren bij het onuitsprekelijk verlossingswerk van de mensen en daarom ook voor altijd Zijn als het ware oneindig machtige gezellin bij de uitdeling van de genaden, die uit de verlossing voortvloeien. Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over de Rozenkrans, Adiutricem populi christiani (5 sept 1895), 7

Document

Naam: BENDITA SEJA O SENHOR
Kroning in Fatima van Maria tot "Koningin van de wereld"
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 13 mei 1946
Copyrights: © 1956, Ecclesia Docens 0754, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test