• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maria, ster van de Evangelisatie

Dit is de wens die wij graag willen neerleggen in de handen en in het hart van de allerheiligste Maagd Maria, de Onbevlekte, op deze dag die speciaal aan haar is toegewijd, en die tevens de tiende verjaardag is van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie. Op Pinkstermorgen heeft zij met haar gebed het begin voorgezeten van de evangelisatie onder de werking van de heilige Geest: moge zij de Ster zijn van de steeds hernieuwde evangelisatie die de Kerk, getrouw aan de opdracht van de Heer, heeft te bevorderen en te vervullen, vooral in deze moeilijke maar hoopvolle tijden!

In de naam van Christus zegenen wij U, uw gemeenschappen, uw gezinnen, al uw dierbaren, met de woorden die de heilige Paulus tot de Filippensen richtte: "Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk, altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. En ik verricht mijn gebed met blijdschap omdat gij (...) uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het Evangelie (...) Ik draag U in mijn hart, u allen die (...) bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie deelt in de genade die mij gegeven wordt. God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf." (Fil. 1, 3-5. 7-8)

Gegeven te Rome, bij de H. Petrus,
8 december, op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria,
van het jaar 1975, het 13de van ons Pontificaat.

Paus Paulus VI

Document

Naam: EVANGELII NUNTIANDI
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
Soort: H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 8 december 1975
Copyrights: © 1975, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: 2005, Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test