• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Velen herinneren eraan hoezeer het van doorslaggevend belang is betrekkingen aan te knopen met de juiste academische centra die gespecialiseerd zijn in thema’s betreffende het gezin op leerstellig, spiritueel en pastoraal niveau. In enkele antwoorden worden vruchtbare verbanden op internationaal niveau tussen universitaire centra en bisdommen vermeld, ook in randgebieden van de Kerk, om ogenblikken van deskundige vorming aangaande huwelijk en gezin te bevorderen. Een meermaals door de antwoorden aangehaald voorbeeld is de samenwerking met het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor de studie van huwelijk en gezin in Rome, met verschillende vestigingen in heel de wereld. Wat dit betreft, herinneren de bisschoppenconferenties aan het belang om de intuïties van de heilige Johannes Paulus II aangaande de theologie van het lichaam te ontwikkelen, waarbij men een vruchtbare benadering voorstelt van de thema’s betreffende het gezin met een existentiële en antropologische fijngevoeligheid, een benadering die openstaat voor de nieuwe, in onze tijd opkomende problemen.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test