• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1
De dirigent verricht de werkzaamheden waarvoor hij/zij is aangesteld.
2
De dirigent geeft leiding aan één of meerdere koren in de parochie of het samenwerkingsverband van parochies.
3
Hij is verantwoordelijkheid voor het plannen van repetities en een verantwoorde keuze en uitvoering van de liturgische gezangen in de orde van dienst, onder erkenning van de verantwoordelijkheid van de pastoor, de gewijde bedienaren, of de andere liturgische bedienaren die daarvoor door de pastoor zijn aangewezen. Hij zorgt desgewenst voor innovatie van het eenstemmige en meerstemmige repertoire van liturgische muziek.
4
Ter voorbereiding van de repetities verricht hij partituurstudie.
5
Hij leidt de uitvoering van de liturgische muziek als zijn koor zingt en aan hem kan de verantwoordelijkheid worden opgedragen voor het aanleren van het goedgekeurde repertoire voor gemeenschapszang.
6
Wanneer dit hem is toevertrouwd, is hij verantwoordelijk voor de kerkmuzikale opleiding van cantores en psalmisten; hij kan met de celebrant (priester, diaken) of gebedsleider c.q. pastoraal werkende de hun toekomende gezangen repeteren.
7
Hem kan de zorg voor stemvorming (van de onder nr. 6 genoemde functies en leden van koren zowel als stemgroepen) worden toevertrouwd, alsook de verantwoordelijkheid voor de muzikaal-theoretische scholing.

Document

Naam: BELEIDSNOTA KERKMUSICUS
Voor de Bisdommen van de R.K. Kerkprovincie in Nederland
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 12 oktober 2010
Copyrights: © 2013, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 10
Bewerkt: 8 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test