• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met deze overwegingen over het belang, de functie en taken van de kerkmusicus in de rooms-katholieke Kerk van ons land is een kader geschetst voor de werkzaamheid van degenen die vanuit hun eigen deskundigheid op kerkmuzikaal terrein op een waardevolle wijze bijdragen aan de eredienst van de Kerk.

De bisschoppen van Nederland zijn zich bewust van de waarde van een goed verzorgde eredienst, waarbij zang en muzikale begeleiding een uitermate belangrijke plaats innemen. De waardigheid van de liturgie vraagt soms ook om offerbereidheid van alle betrokkenen. Daarom is het van belang dat men blijft zoeken naar mogelijkheden om de liturgie op alle domeinen zo goed mogelijk te verzorgen. Dat bij een teruggang van het aantal gelovigen ook de mogelijkheden van weleer afnemen, is te betreuren. Daarom wordt in de Nederlandse bisdommen gezocht naar grotere samenwerkingsverbanden, waardoor de liturgie zo waardig mogelijk gevierd kan worden.

Moge door aller inspanning de eredienst aan God ten bate van de mens steeds beleefd worden als de bron en het hoogtepunt van het gelovig bestaan van onze Kerkgemeenschap.

De Bisschoppen van Nederland Utrecht, 12 oktober 2010

Document

Naam: BELEIDSNOTA KERKMUSICUS
Voor de Bisdommen van de R.K. Kerkprovincie in Nederland
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 12 oktober 2010
Copyrights: © 2013, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 10
Bewerkt: 8 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test