• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met beweert dat het huidige Leergezag alleen steunt op één ader van de patristische overlevering, maar niet op het hele erfgoed van de oude Kerk. Hoewel de Kerkvaders zich duidelijk aan het leerstellige principe van de onontbindbaarheid van het huwelijk hielden, hebben enkele van hen op het vlak van de pastorale zorg een zekere flexibiliteit toegelaten met betrekking tot individuele moeilijke situaties. Op grond hiervan zouden de van Rome afgescheiden Oosterse Kerken later, naast het principe van de akribìa – de trouw aan de geopenbaarde waarheid –, dat van de oikonomìa – de welwillende genadigheid in individuele moeilijke situaties – hebben ontwikkeld. Zonder de leer van de onontbindbaarheid van het huwelijk te verwerpen, zouden zij in bepaalde gevallen een tweede en ook een derde huwelijk toestaan, dat overigens anders is dan het eerste sacramentele huwelijk en wordt gekenmerkt door een boetekarakter. Deze praktijk zou nooit uitdrukkelijk veroordeeld zijn door de Katholieke Kerk. De Bisschoppensynode van 1980 zou hebben gesuggereerd deze overlevering diepgaand te bestuderen, om de barmhartigheid van God meer te laten stralen.

Document

Naam: DE PASTORAAL VAN HET HUWELIJK MOET ZICH BASEREN OP DE WAARHEID
Uit een weinig bekend geschrift van kardinaal Joseph Ratzinger, gepubliceerd in 1998
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 30 november 2011
Copyrights: © 2011, L'Osservatore Romano / Congregatie voor de Geloofsleer "Documenti, Commenti e Studi, 17" (1998)
Vert. vanuit het Italiaans: redactie; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test