• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

FEEST VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS EEUWIGE HOGEPRIESTER - DONDERDAG NA PINKSTEREN

Prot. N. 452/12/L

Uit het Vaticaan, 3 juli 2012

Hoogeerwaardige Eminentie / Excellentie,

Het doet mij genoegen u mede te delen dat op 14 juni 2012 de kardinaal staatssecretaris (Prot. N. 194.519) aan mij het besluit van de Heilige Vader heeft overgebracht om de bisschoppenconferenties die zulks vragen, toe te staan bij deze Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten een verzoek in te dienen voor de inschrijving in de respectievelijke kalenders van de viering van Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester met de graad van feest, op de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. Hierbij zijn ingesloten de liturgische teksten in het origineel voor de heilige Mis en het getijdengebed.

Dit feest wordt al gedurende verschillende jaren met grote geestelijke vruchten gevierd overeenkomstig de eigen kalenders van de diverse religieuze instituten en landen, waarbij heel de Kerk wordt uitgenodigd de heiligheid en de schoonheid van het priesterschap van Christus te overwegen, alle gelovigen worden bemoedigd in hun inzet voor heiligheid en allen die zijn geroepen met het sacrament van de wijding tot het ambtelijk priesterschap om een gedegen en trouwe inzet voor persoonlijke heiliging in een totale gave aan God en de Kerk te beleven, aan te zetten en te stimuleren tot een vurig gebed voor de heiliging van de geestelijkheid. De aanwezigheid in het Romeins Missaai onder de votiefmissen van een Mis ter ere van Onze Heer Jezus Christus Eeuwige Hogepriester komt voort uit de priesterencycliek van Zijne Heiligheid Pius XI Paus Pius XI - Encycliek
Ad Catholici Sacerdotii fastigium
Over het Katholieke priesterschap
(20 december 1935)
(20 december 1935) Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over het Katholieke priesterschap, Ad Catholici Sacerdotii fastigium (20 dec 1935). 91, die vanaf toen een belangrijke beweging van spiritualiteit en heiliging deed toenemen onder de katholieke geestelijkheid. Hiervan kwamen veel vruchten samen in het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
van het Tweede Vaticaans Concilie.

De huidige mogelijkheid om een feest van Christus Priester te introduceren moet worden verstaan in de lijn van de instelling door de zalige Johannes Paulus II van de Jaarlijkse dag van gebed voor de heiliging van de priester en de recente viering naar de wens van de Heilige Vader Benedictus van het Jaar van de Priester, belangrijke initiatieven om het leven van heiligheid van de geestelijkheid en de roeping tot het Sacrament van de Wijding te bevorderen.

U verzekerend dat deze Congregatie ter uwer beschikking blijft voor iedere verduidelijking of vraag omtrent hetgeen de bisschoppenconferentie, waarvan u de voorzitter bent, zal willen verwezenlijken, maak ik gaarne van de gelegenheid gebruik om jegens u persoonlijk en alle bisschoppen van uw land mijn oprechte gevoelens van broederschap en achting tot uitdrukking te brengen.

Antonio kard. Cafiizares Llovera
Prefect

Document

Naam: FEEST VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS EEUWIGE HOGEPRIESTER - DONDERDAG NA PINKSTEREN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonio Kard. CaƱizares Llovera
Datum: 3 juli 2012
Copyrights: © 2013, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 10
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test