• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“DAG EN NACHT ROEPEN” NAAR GOD!
29e Zondag door het Jaar (C) - Sint Pietersplein

Geliefde broeders en zusters, goede dag!

In het Evangelie van deze dag vertelt Jezus een parabel over de noodzaak steeds en zonder versagen te bidden. Een weduwe speelt de hoofdrol. Door te blijven smeken brengt ze een oneerlijke rechter ertoe haar recht te verschaffen. En Jezus besluit: als de weduwe er in geslaagd is die rechter te overtuigen, zou God dan niet naar ons luisteren als we Hem met aandrang bidden? Jezus gebruikt een sterke uitdrukking: “Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen?” (Lc. 18, 7).

“Dag en nacht roepen” naar God! Dit beeld van het bidden treft ons. Laten we ons de vraag stellen: waarom wil God dit? Zou Hij onze noden niet kennen? Welke betekenis heeft “aandringen” bij God?
Dit is een goede vraag die ons een belangrijk aspect van het geloof helpt verdiepen. God nodigt ons uit met aandrang te bidden, niet omdat Hij niet weet wat we nodig hebben of omdat Hij niet naar ons luistert. Integendeel, Hij luistert onafgebroken en weet alles over ons, met liefde. Op onze dagelijkse weg, vooral bij moeilijkheden, in de strijd tegen het kwaad buiten en in ons, is de Heer niet veraf, Hij is aan onze zijde. We strijden met Hem naast ons en ons wapen is juist het gebed dat ons zijn aanwezigheid aan onze zijde, zijn barmhartigheid doet ervaren, ook zijn hulp. Maar de strijd tegen het kwaad is hard en lang, vereist geduld en verzet – zoals Mozes die zijn armen opgeheven moest houden om zijn volk te helpen overwinnen. Vgl. Ex. 17, 8-13 Zo is het: er is een strijd die elke dag gestreden moet worden. Maar God is onze bondgenoot. Het geloof in Hem is onze sterkte en het gebed is de uitdrukking van dat geloof. Daarom belooft Jezus ons de overwinning, maar aan het einde stelt Hij zich de vraag “... zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” (Lc. 18, 8). Als het geloof uitdooft, dooft ook het gebed en wij wandelen in het duister en raken de weg van het leven kwijt.
Laten we dus van de weduwe uit het Evangelie leren steeds en zonder versagen te bidden. Die weduwe was moedig! Ik denk hierbij aan de vele vrouwen die voor hun gezin vechten, die bidden, die het nooit moe worden. Laat ons allen vandaag aan die vrouwen denken die ons door hun gedrag een echt getuigenis geven van geloof, van moed, een voorbeeld van gebed. Een aandenken voor hen! Altijd bidden, niet om God met de macht van de woorden te overtuigen! Hij weet beter dan wijzelf wat we nodig hebben! Het volhardende gebed is veeleer de uitdrukking van het geloof in God die ons oproept met Hem te strijden, elke dag, elk ogenblik, om het kwaad met het goede te overwinnen.
Ná het bidden van het Angelus

Geliefde broeders en zusters,

Vandaag is het Wereldmissiedag. Wat is de missie van de Kerk? In de wereld de gloed van het geloof verspreiden die Jezus in de wereld heeft ontstoken. Het geloof in God Vader, Liefde, Barmhartigheid. De werkwijze van de christelijke missie is niet die van de proselitisme N.v.d.r.: dat is 'zieltjeswinnerij', maar die van de gedeelde gloed die de ziel verwarmt. Ik dank allen die met hun gebed en concrete hulp het missiewerk steunen en in het bijzonder de bezorgdheid van de Bisschop van Rome voor de verspreiding van het Evangelie. Op deze dag zijn we alle missionarissen, mannen en vrouwen, nabij die zonder veel lawaai hard werken en hun leven geven. Zoals de Italiaanse Afra Martinelli die veel jaren in Nigeria gewerkt heeft en enkele dagen geleden bij een roofoverval werd gedood. Allen hebben geweend, Christenen en moslims. Ze hielden erg van haar. Zij heeft met haar leven het Evangelie verkondigd, met het werk dat ze opgebouwd heeft, een vormingcentrum; zo heeft zij de gloed van het geloof verspreid, ze heeft de goede strijd gestreden. Denken we aan onze zuster en laat ons haar groeten met een applaus, allemaal!

{...}

Document

Naam: “DAG EN NACHT ROEPEN” NAAR GOD!
29e Zondag door het Jaar (C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 oktober 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test