• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In onze tijd hebben de wijd verspreide mobiliteit en het gemak van de communicatie door middel van de nieuwsmedia volken, kennis en ervaringen vermengd. Voor werk verplaatsen hele families zich van het ene continent naar het andere; vervolgens leiden professionele en culturele uitwisselingen, toerisme en analoge verschijnselen tot een beweging van personen op grote schaal. Soms blijkt het voor parochiegemeenschappen zelfs moeilijk zeker en precies te weten wie op doorreis is of voor vast in hun gebied woont. Bovendien groeit in een steeds uitgebreidere traditioneel christelijke gebieden het aantal van hen die vreemd staan tegenover het geloof, die onverschillig zijn voor de religieuze dimensie of door een ander geloof worden bezield. Vervolgens maken sommige gedoopten niet zelden levenskeuzes die hen van het geloof verwijderen met het gevolg dat zij behoefte hebben aan een “nieuwe evangelisatie”. Bij dit alles komt nog het feit dat de blijde boodschap van Jezus Christus een groot gedeelte van de mensheid niet heeft bereikt. Bovendien beleven wij momenteel een crisis die verschillende terreinen van het bestaan treft, niet alleen die van de economie, de financiën, de zekerheid van voedsel, het milieu, maar ook die van de diepe zin van het leven en de fundamentele waarden die het bezielen. Ook de menselijke samenleving wordt getekend door spanningen en conflicten die onzekerheid veroorzaken en het moeilijk maken om de weg te vinden naar een stabiele vrede. In deze ingewikkelde toestand, waarin aan de horizon van heden en toekomst zich donkere wolken hebben samengepakt, wordt het nog noodzakelijker moedig en in iedere situatie het Evangelie van Christus te brengen: het is immers een boodschap van hoop, verzoening, gemeenschap, een verkondiging van de nabijheid van God, van zijn barmhartigheid, zijn heil, de verkondiging dat de macht van Gods liefde in staat is de duisternis van het kwaad te overwinnen en te leiden op de weg van het goede. De mens van onze tijd heeft een zeker licht nodig dat zijn weg verlicht en dat alleen de ontmoeting met Christus kan geven. Laten wij in deze wereld met ons getuigenis, met liefde de hoop brengen die ons door het geloof is geschonken! De missionariteit van de Kerk is geen proselitisme, maar een getuigenis van leven dat de weg verlicht die leidt naar hoop en liefde. De Kerk - ik herhaal het nogmaals - is geen hulporganisatie, een onderneming, een NGO, maar een gemeenschap van mensen, bezield door de werking van de Heilige Geest, die de verwondering over de ontmoeting met Jezus Christus hebben beleefd en beleven en deze ervaring van diepe vreugde willen delen, de Boodschap van het heil delen die de Heer ons heeft gebracht. Het is nu juist de Heilige Geest die de Kerk op deze weg leidt.

Document

Naam: MOEDIGE GETUIGEN VOOR HET EVANGELIE
Wereldmissiezondag 2013
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 mei 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / SRKK
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test