• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dikwijls ondervindt het werk van de evangelisatie niet alleen van buitenaf hindernissen, maar binnen in de kerkgemeenschap zelf. Soms zijn het vuur, de vreugde, de moed, de hoop in de verkondiging van de boodschap van Christus aan allen en de hulp aan de mensen van onze tijd om Hem te ontmoeten zwak. Soms denkt men nog steeds dat de waarheid van het Evangelie brengen de vrijheid geweld aandoen is. Paulus VI heeft verhelderende woorden in dezen gezegd: Het zou ... een dwaling zijn iets op te leggen aan het geweten van onze broeders en zusters. Maar aan dit geweten de evangelische waarheid en het heil van Jezus Christus voorhouden in alle helderheid en met absoluut respect voor de vrije keuzes die het zal maken ... is een eerbetoon aan deze vrijheid”. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 80 Wij moeten altijd de moed en de vreugde hebben om met respect de ontmoeting met Christus voor te houden, ons verkondigers van zijn Evangelie te maken. Jezus is te midden van ons gekomen om de weg van het heil te wijzen en Hij heeft ons ook de zending toevertrouwd om allen tot het uiteinde der aarde hiermee kennis te laten maken. Vaak zien wij dat geweld, leugen, dwaling worden beklemtoond en voorgehouden. Het is dringend noodzakelijk in onze tijd het goede leven van het Evangelie te doen stralen in verkondiging en getuigenis, en dat van binnen uit de Kerk zelf. In dit perspectief is het immers belangrijk nooit een fundamenteel principe te vergeten dat voor iedere evangelisator belangrijk is: men kan het Evangelie niet verkondigen zonder de Kerk. Evangeliseren is nooit een geïsoleerd, individueel, persoonlijk handelen, maar een kerkelijk handelen. Paulus VI schreef dat “wanneer de onbekendste predikant, catechist, missionaris of herder in de meest afgelegen plaats het Evangelie verkondigt, ... hij niet handelt vanuit een zichzelf aangematigde zending, noch krachtens een persoonlijke inspiratie, maar in eenheid met de zending van de Kerk en in haar naam”. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 60 En dit geeft kracht aan de zending en laat iedere missionaris en evangelisator voelen dat hij nooit alleen is, maar deel uitmaakt van het ene Lichaam, dat door de Heilige Geest wordt bezield.

Document

Naam: MOEDIGE GETUIGEN VOOR HET EVANGELIE
Wereldmissiezondag 2013
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 mei 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / SRKK
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test