• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verzegelde boekrol en het Lam. De aanbidding van het Lam
Toen zag ik in de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten, een boekrol, beschreven vanbinnen en vanbuiten, en verzegeld met zeven zegels.
En ik zag een machtige engel, die riep met luide stem: “Wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken?”
Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde was bij machte het boek te openen en te lezen.
En ik weende zeer, omdat niemand waardig werd bevonden het boek te openen en te lezen.
Toen zei een van de oudsten tot mij: “Ween niet. De Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, Hij heeft overwonnen: Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken.”
Toen zag ik tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen - dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over heel de aarde.
En Hij kwam naderbij en nam het boek uit de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten.
En toen Hij het boek genomen had, vielen de vier dieren neer voor het Lam; en ook de vierentwintig oudsten, elk met een citer in de hand en met gouden schalen vol reukwerk - dat zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied:
Waardig zijt Gij
het boek te nemen en zijn zegels te openen;
want Gij zijt geslacht
en Gij hebt hen gekocht voor God
met uw bloed
uit elke stam en taal en volk en natie.
En Gij hebt hen voor onze God gemaakt
tot een koninklijk geslacht van priesters,
en zij zullen heersen op de aarde.”
En terwijl ik keek, hoorde ik de stem van talloze engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizenden en duizenden duizendtallen;
en zij riepen luid: “Waardig is het Lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid en lof.”
En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen: “Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen!”
En de vier dieren zeiden: “Amen.” En de oudsten vielen in aanbidding neer.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test