• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Broeders, als iemand op een misstap betrapt wordt, moet gij, geestelijke mensen, zo iemand in een geest van zachtmoedigheid oprichten; let tegelijk op jezelf, jij kunt ook in verzoeking komen.
Helpt elkaar zulke lasten te dragen; op die manier zult ge de wet van Christus vervullen.
Want wie meent iets te betekenen, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.
Laat ieder zijn eigen gedrag onderzoeken, dan zal hij zijn roem wel voor zich houden en niet uitspelen tegen zijn naaste;
want ieder heeft zijn eigen vracht te dragen.
Wie onderricht ontvangt in het woord van God, moet zijn leermeester laten delen in alle goeds dat hij bezit.
Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait zal hij ook oogsten.
Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oogsten; wie zaait op de akker van de Geest, zal van de Geest eeuwig leven oogsten.
Laten we niet moede worden goed te doen; als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen.
Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan onze geloofsgenoten.
Een eigenhandig geschreven postscriptum
Zie met hoe grote letters ik u nu eigenhandig schrijf.
Het zijn lieden die in de wereld een goed figuur willen slaan, die u de besnijdenis trachten op te dringen, alleen maar om niet vervolgd te worden om het kruis van Christus.
Want die mensen van de besnijdenis onderhouden zelf niet eens de wet, maar ze willen wel dat gij u laat besnijden, om zich daarop te kunnen beroemen.
Mij moge God ervoor bewaren op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.
Het komt niet aan op besnijdenis of onbesnedenheid maar op de nieuwe schepping.
Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel leven en over het Israƫl van God!
Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.
Broeders, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test