• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Collecte en reisplannen
Wat de collecte voor de heiligen betreft: volgt de regel die ik voor de kerken van Galatië heb vastgesteld.
Laat ieder van u elke zondag naar vermogen iets op zij leggen en bewaren; anders beginnen de inzamelingen pas wanneer ik kom.
Ik zal dan, als ik bij u ben, de mannen die gij daarvoor geschikt acht, met brieven naar Jeruzalem zenden om uw gaven over te brengen.
En als het de moeite waard is dat ik zelf ook ga, kunnen zij met mij meereizen.
Ik kom bij u, wanneer ik in Macedonië geweest ben, want ik ga over Macedonië.
Bij u zal ik, als het kan, langer blijven en misschien wel de winter doorbrengen; gij kunt mij dan voorthelpen, wanneer ik verder reis.
Het is niet mijn bedoeling u ditmaal vluchtig te bezoeken; ik hoop enige tijd bij u te blijven, als de Heer het toelaat.
Tot Pinksteren blijf ik nog in Éfeze,
want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, en er zijn veel tegenstanders.
Aanbevelingen
Wanneer Timóteüs komt, zorgt ervoor dat hij zich bij u thuis voelt; hij doet het werk des Heren evenals ik;
niemand mag hem minachten. Bezorgt hem een veilige terugreis hierheen, want de broeders en ik wachten op hem.
Wat onze broeder Apollos betreft, ik heb hem dringend verzocht met de broeders mee te gaan naar u, maar hij weigerde absoluut nu al te vertrekken; hij zal gaan zodra het hem gelegen komt.
Blijft waakzaam, staat vast in het geloof, weest moedig en sterk.
Laat alles bij u gebeuren met liefde.
Ik heb nog een verzoek aan u, broeders: gij weet dat Stéfanas en zijn gezin de eerste bekeerlingen van Achaïa zijn en dat zij zich in dienst hebben gesteld van de heiligen.
Aanvaardt dan ook van uw kant de leiding van zulke mensen en van allen die hun werk en moeite delen.
Ik verheug mij over de aanwezigheid hier van Stéfanas, Fortunátus en Acháïcus; zij hebben mij het gemis van u vergoed,
zij hebben mijn zorgen verlicht, en daarmee ook de uwe. Houdt zulke mensen in ere.
Groet
De gemeenten van Asia laten u groeten. Veel groeten in de Heer van Áquila en Prisca en van de gemeente bij hen aan huis.
Al de broeders groeten u. Groet elkander met de heilige kus.
Deze groet is van mijn eigen hand: Paulus.
Als iemand de Heer niet liefheeft, hij zij vervloekt. Maranatha!
De genade van de Heer Jezus zij met u.
Mijn liefde is met u allen in Christus Jezus.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test