• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wie zijn zoon liefheeft moet hem slagen blijven toedienen om tenslotte vreugde aan hem te beleven.
Wie zijn zoon goed opvoedt zal er wel bij varen en zal zich op hem kunnen beroemen in de kring van zijn kennissen.
Wie zijn zoon onderwijst maakt zijn vijand jaloers en gaat groot op hem tegenover zijn vrienden.
Is de vader van die zoon overleden, dan is hij toch niet gestorven, want hij heeft zijn evenbeeld nagelaten.
Bij zijn leven zag hij hem met vreugde en bij zijn overlijden had hij geen verdriet.
Zijn vijanden heeft hij een wreker nagelaten, zijn vrienden een man die hun goedheid vergeldt.
Als iemand zijn zoon vertroetelt zal hij zijn eigen wonden moeten verbinden en zal zijn hart beven bij iedere kreet.
Zonder dressuur wordt een paard onhandelbaar en een zoon die men vrij laat springt uit de band.
Verwen een kind en het zal u verbijsteren; speel met hem en hij zal u verdriet doen.
Lach niet met hem mee, want dat brengt u leed en tenslotte maakt gij uw tanden stomp.
Laat hem in zijn jeugd niet de volle vrijheid en verdraag zijn domme streken niet.
Buig zijn nek in zijn jeugd en breek hem de ribben, zolang hij nog jong is; anders wordt hij onhandelbaar en gehoorzaamt hij u niet meer.
Voed uw zoon goed op en maak zijn juk zwaar; anders struikelt gij over zijn onbehouwenheid.
Beter een arme, die gezond is en sterk van gestel, dan een rijke, die lichamelijk een wrak is.
Gezondheid en een goed gestel gaan alle goud te boven en een sterke geest is beter dan onmetelijke rijkdom.
Geen rijkdom is meer waard dan een gezond lichaam en er is geen blijdschap die hartevreugde te boven gaat.
De dood is verkieslijker dan een bitter leven en de eeuwige rust gaat boven een slepende kwaal.
Lekkernijen, uitgestald bij een gesloten mond, zijn als spijsoffers, neergelegd bij een afgodsbeeld.
Wat heeft het beeld aan dat offer? Het kan immers eten noch ruiken! Zo is het ook met hem, die door de Heer vervolgd wordt.
Hij ziet het voor zijn ogen en hij zucht, net als een castraat die een meisje omarmt.
Geef u niet over aan droefheid en kwel u niet met uw tobberijen.
Blijheid van hart doet een mens leven en een vrolijke man leeft lang.
Zoek afleiding voor uw zorgen en troost uw hart en jaag de droefheid ver van uw weg. Want door droefheid zijn velen te gronde gegaan en zij dient tot niets.
Jaloezie en toorn verkorten het leven en kommer maakt iemand oud voor de tijd.
De slaap van de blijhartige mens is als een lekkernij en zijn eten smaakt hem goed.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test