• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Godlof! Loof, mijn ziel, de Heer!
Een loflied voor de Heer, heel mijn leven, een psalm, tot het laatst voor mijn God.
Zoekt het niet bij de groten der aarde, bij een mensenkind dat u niet uitredt;
wijkt zijn adem, hij wordt weer tot aarde: op die dag zijn zijn plannen voorbij.
Gelukkig wien Jakobs God bijstaat, wiens hoop op de Heer is, zijn God;
die geschapen heeft hemel en aarde, de zee en al wat daarin is, die tot in eeuwigheid trouw houdt.
Hij die recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan wie hongerig zijn. De Heer, die de geboeiden bevrijdt,
de Heer, die de blinden weer zien doet, de Heer die opricht de gekromden, de Heer heeft de rechtvaardigen lief;
de Heer waakt over de vreemdeling en houdt staande weduwe en wees. Maar de wandel der bozen verstoort Hij.
De Heer heerst tot in eeuwigheid, uw God, Sion, geslacht op geslacht. Godlof!

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test