• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hem, de Heer, heb ik lief: Hij hoorde mijn roep om erbarmen;
zijn oor heeft Hij tot mij geneigd in de ure dat ik Hem riep.
Toen koorden des doods mij omsnoerden, naar mij grepen angsten voor de afgrond, beklemming mij aangreep en pijn,
toen riep ik de naam van de Heer aan: 'laat mij, Heer, toch het leven behouden!'
Genadig de Heer en rechtvaardig; onze God, Hij is vol ontferming:
de Heer hoedt wie argeloos zijn, bracht mij, de verslagene, redding.
Keer dan weder, mijn ziel, tot uw rust, want de Heer heeft het voor u voltrokken:
Gij verloste mijn leven uit de dood, hebt de tranen gewist van mijn ogen, nam de aanstoot weg voor mijn voet.
Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn in het land waar de levenden zijn.
Ik geloofde; ook toen ik sprak: 'al te diep word ik nedergebogen',
toen ik heb gezegd in mijn nood: 'heel het mensengeslacht is bedrieglijk'.
Kan ik ooit vergelden de Heer alwat Hij voor mij heeft volvoerd?
De beker des heils wil ik heffen, aanroepen de naam van de Heer,
de Heer mijn geloften inlossen ten overstaan van heel zijn volk.
De Heer ziet het niet als gering, het sterven van zijn getrouwen.
O, Heer, uw knecht mag ik zijn, uw knecht ben ik, zoon van uw dienstmaagd: want Gij hebt mijn boeien ontsloten.
Mijn dankoffer wil ik U brengen, aanroepen de naam van de Heer,
inlossen de Heer mijn geloften ten overstaan van heel zijn volk:
in zijn voorhoven, in het huis van Jahwe: waar uw hart is, Jeruzalem. Godlof!

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test