• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: `Abraham.' En hij antwoordde: `Hier ben ik.'
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 22)
 
Hij zei: `Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar, op de berg die Ik u zal aanwijzen, als brandoffer op.'
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 22)
 
De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna begaf hij zich op weg naar de plaats die God hem aangewezen had.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 22)
 
Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 22)
 
Toen zei Abraham tot zijn knechten: `Jullie blijven hier bij de ezel; ik ga met de jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug.'
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 22)
 
Daarop gaf Abraham zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer te dragen; zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 22)
 
Toen zei Isaak tot zijn vader Abraham: `Vader.' Hij antwoordde: `Ja, mijn zoon.' Isaak zei: `Wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?'
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 22)
 
Abraham antwoordde: `God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon.' En samen gingen zij verder.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 22)
 
Toen zij de plaats bereikt hadden die God hem had aangewezen, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, boven op het hout.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 22)
 
Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden,
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 22)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test