• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilig priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 2)
 
Daarom staat er in de Schrift: Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 2)
 
Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: De steen die de bouwers hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden,
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 2)
 
maar ook een steen waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij struikelen. Zij stoten zich, omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen; en daartoe waren zij ook bestemd.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 2)
 
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht:
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 2)
 
gij, vroeger geen volk, nu Gods volk; vroeger van genade verstoken, nu begenadigd.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test