• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Schrijver, lezers, groet
VAN PETRUS, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de Verstrooiing van Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, die zijn uitverkoren
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 1)
 
krachtens de voorbeschikking van God de Vader in de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade voor u en vrede in rijke overvloed!
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 1)
 
Lof van het christelijk heil
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 1)
 
Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 1)
 
In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 1)
 
Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 1)
 
Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 1)
 
Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn,
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 1)
 
als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 1)
 
Naar dat heil hebben reeds profeten gezocht en gevorst, toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd was.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 1 Petrus » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test