• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar nu is Christus gekomen, de hogepriester van het waarachtige heil. De tent van zijn priesterschap is groter en volmaakter dan de vorige; ze is niet gemaakt door mensenhand, dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 9)
 
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed, niet dat van bokken en kalveren. Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd, en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 9)
 
Want als het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde as van een vaars de verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden,
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 9)
 
hoeveel groter is de kracht van Christus' bloed! Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat onze ziel zuivert van dode werken om de levende God te eren.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 9)
 
En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond: er heeft een sterven plaatsgehad dat bevrijding brengt van de zonden die onder het eerste verbond zijn bedreven; nu kunnen zij die door God geroepen zijn het eeuwig erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 9)
 
Waar een testament is, moet de dood van de erflater worden aangetoond.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 9)
 
Een testament is immers pas bindend na overlijden; zolang de erflater nog leeft, wordt het niet van kracht.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 9)
 
Daarom is ook het eerste verbond niet ingewijd zonder bloed.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 9)
 
Nadat Mozes alle geboden van de wet voor het verzamelde volk had voorgelezen, nam hij het bloed van de kalveren en bokken en ook water, scharlaken wol en hysop, en besprenkelde het wetboek zelf en heel het volk,
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 9)
 
terwijl hij zei: Dit is het bloed van de bond die God met u gesloten heeft.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Hebreeën » Hoofdstuk 9)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test