• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Plechtige aansporing van Timóteüs
Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschijning en bij zijn koningschap:
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Timoteüs » Hoofdstuk 4)
 
verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in een woord, geef uw onderricht met groot geduld.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Timoteüs » Hoofdstuk 4)
 
Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond praten.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Timoteüs » Hoofdstuk 4)
 
En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei mythen.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Timoteüs » Hoofdstuk 4)
 
Maar gij, blijf nuchter bij dit alles, aanvaard uw lijden, doe het werk van een evangelist, wijd u geheel aan uw dienst.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Timoteüs » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test