• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Arbeidsplicht is christenplicht
Wij bevelen u, broeders, in de naam van de Heer Jezus Christus, iedere broeder te mijden die arbeid schuwt en niet leeft volgens de overlevering die gij van ons hebt ontvangen.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 3)
 
Hoe gij ons moet navolgen, is u bekend; wij hebben bij u geen werk geschuwd
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 3)
 
en niemands brood om niets gegeten. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite, om niemand van u tot last te zijn.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 3)
 
Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 3)
 
Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 3)
 
Wij hebben namelijk gehoord, dat sommigen bij u werkeloos rondhangen, alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 3)
 
In de naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen, dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 3)
 
En gij, broeders, wordt niet moede het goede te doen.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Tessalonicenzen » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test