• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
bekleedt u met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Dan is er geen sprake meer van heiden of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar en onbeschaafde, van slaaf of vrije mens. Daar is alleen Christus, alles in allen.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Doet dat aan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 
Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Kolossenzen » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test