• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vrijheid en liefde
Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen doen.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid;
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden;
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
drinkgelagen, orgie├źn en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Galaten » Hoofdstuk 5)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test