• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en het (apostelen) de dienst van die verzoening toevertrouwd.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 5)
 
Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de fouten van de mensen niet en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Bekijk vers 19 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 5)
 
Wij zijn dus gezanten van Christus, God roept u op door ons woord. Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!
Bekijk vers 20 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 5)
 
Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 5)
 
Werk en lijden van de apostel
Als Gods medewerkers sporen wij u aan: zorg dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 6)
 
Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » 2 Korintiërs » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test