• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Groeten
Ik beveel u onze zuster Febe aan, diakones van de gemeente te Kenchréae.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
Ontvangt haar hartelijk zoals christenen past en staat haar bij in alle zaken waarin zij uw hulp nodig heeft. Zelf is zij voor velen, en met name ook voor mij, een echte beschermengel geweest.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
Groet Prisca en Áquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus,
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
die hun leven voor mij op het spel hebben gezet; niet alleen ik ben hun dank verschuldigd, maar ook al de heidengemeenten.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epénetus, Asia's eersteling voor Christus.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
Groet Maria, die zich zoveel moeite voor u heeft gegeven.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
Groet Androníkus en Júnias, mijn landgenoten en medegevangenen, mannen van aanzien onder de apostelen, die al eerder christen waren dan ik.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
Groet Ampliátus, mijn dierbare vriend in de Heer.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
Groet Urbánus, onze medewerker in de zaak van Christus, en mijn geliefde Stachys.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 
Groet Apelles, die echte christen. Groet hen die tot het huis van Aristobulus behoren.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 16)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test