• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onderwerping aan de overheid
Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die boven hem staan. Want er is geen gezag dan van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 13)
 
Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods verordening, en wie dit doen, roepen een vonnis over zich af.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 13)
 
De overheden zijn niet te duchten bij een goede, wel bij een slechte daad. Wilt gij zonder vrees voor het gezag leven, doet het goede, en het gezag zal u prijzen.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 13)
 
Want de overheid staat in dienst van God voor uw welzijn. Doet gij echter het kwade, dan moet gij vrezen; zij draagt het zwaard niet voor niets. Zij is een werktuig van God om aan de boosdoener de rechtvaardige straf te voltrekken.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 13)
 
Daarom is het nodig dat gij u onderwerpt, niet alleen uit vrees voor straf, maar ook ter wille van een goed geweten.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 13)
 
Om dezelfde reden betaalt gij ook belasting; de beambten staan in dienst van God, en wijden daaraan al hun aandacht.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 13)
 
Geeft ieder wat hem toekomt: belasting en rechten aan wie gij belasting en rechten verschuldigd zijt, ontzag en eerbied aan wie ontzag en eerbied toekomen.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 13)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test