• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard?
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal, en geen macht
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test