• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.”
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.” En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.
 
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden: “Ik heb dorst.”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht.” Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.
 
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven – het was bovendien een grote sabbat – vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd, de benen stuk.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was, sloegen zij Hem de benen niet stuk,
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test