• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Ik heb hen uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 
Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld,
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 17)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test