• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus nam het woord en zeide: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt, zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegen gedrukt.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Daarop zeiden zij tot Hem: “Welke werken moeten wij voor God verrichten?”
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Jezus gaf hun ten antwoord: “Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.”
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Zij zeiden tot Hem: “Wat voor teken doet Gij dan wel, waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven?” Wat doet Gij eigenlijk?
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.”
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Jezus hernam: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven;
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld.”
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Zij zeiden tot Hem: “Heer, geef ons altijd dat brood.”
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Jezus sprak tot hen: “Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test