• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
Daar trad een wetgeleerde naar voren om Hem op de proef te stellen. Hij zei: 'Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?'
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 10)
 
Hij sprak tot hem: 'Wat staat er geschreven in de Wet? Wat leest ge daar?'
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 10)
 
Hij gaf ten antwoord: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.'
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 10)
 
Jezus zei: 'Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven.'
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 10)
 
Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: 'En wie is dan mijn naaste?'
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 10)
 
Nu nam Jezus weer het woord en zei: 'Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem halfdood liggen.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 10)
 
Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 10)
 
Zo deed ook een leviet; hij kwam daarlangs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 10)
 
Toen kwam een Samaritaan die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden;
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 10)
 
hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 10)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test