• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar het volk kwam het te weten en ging Hem achterna. Hij liet hen tot zich komen en sprak hun over het Rijk Gods; wie genezing nodig hadden, genas Hij.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Toen de dag ten einde begon te lopen, kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: 'Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak en voedsel te vinden, want hier zijn we op een eenzame plek.'
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Maar Hij antwoordde: 'Geeft gij hun maar te eten.' 'Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen,' zeiden ze; 'of wijzelf zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen.'
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Er waren naar schatting wel vijfduizend mannen. Hij gelastte nu zijn leerlingen: 'Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.'
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Dat deden ze en ze lieten allen plaatsnemen.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Daarop nam Hij de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte voor te zetten.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 
Allen aten tot ze verzadigd waren en wat zij overhielden haalde men op, twaalf korven met brokken.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 9)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test