• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
VERGIFFENIS AAN EEN BOETVAARDIGE VROUW
Een van de farizeeën vroeg Hem eens bij zich te eten. Hij trad het huis van de farizeeër binnen en ging aanliggen.
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Een vrouw nu die in de stad als een zondares bekend stond, was te weten gekomen, dat Jezus in het huis van de farizeeër te gast was. Zij nam een albasten vaasje met balsem mee
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten, staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem.
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Toen de farizeeër die Hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: 'Als dit een profeet was zou Hij weten wie en wat voor een vrouw het is die Hem aanraakt; het is immers een zondares.'
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Jezus gaf hem ten antwoord: 'Simon, Ik heb u iets te zeggen,' waarop deze zei: 'Zeg het, Meester.'
Bekijk vers 40 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
'Een geldschieter had twee schuldenaars, de een was hem vijfhonderd, de ander vijftig denariën schuldig.
Bekijk vers 41 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Omdat zij die niet konden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meest van hem houden?'
Bekijk vers 42 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
'Ik veronderstel,' antwoordde Simon, 'diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden.' Jezus zei tot hem: 'Uw oordeel is juist.'
Bekijk vers 43 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Daarop keerde Hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: 'Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen; gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen en zij heeft ze met haar haren afgedroogd.
Bekijk vers 44 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 
Gij hebt Mij niet eens een kus gegeven, maar zij hield, sinds Ik binnenkwam, niet op mijn voeten te kussen.
Bekijk vers 45 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 7)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test