• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
BEMINT UW VIJANDEN
Tot u die naar Mij luistert zeg Ik: Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten,
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Als iemand u op de ene wang slaat, keert hem ook de andere toe; en als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Geeft aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort, eist het niet terug.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Als gij bemint wie u beminnen wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Dat doen de zondaars ook.
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars met de bedoeling evenveel terug te krijgen.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Neen, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test