• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus te midden van de leraren
Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem.
Bekijk vers 41 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.
Bekijk vers 42 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten.
Bekijk vers 43 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.
Bekijk vers 44 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Omdat zij Hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.
Bekijk vers 45 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde.
Bekijk vers 46 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
Bekijk vers 47 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Toen zij Hem daar opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: 'Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht.'
Bekijk vers 48 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'
Bekijk vers 49 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
Bekijk vers 50 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test