• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
GENEZING VAN DE BLINDE IN JERICHO
Nu kwamen ze in Jericho. Maar toen Jezus vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte weer uit Jericho wegtrok, zat een blinde bedelaar, Bartimeüs, de zoon van Timeüs, langs de weg.
Bekijk vers 46 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 10)
 
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Bekijk vers 47 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 10)
 
Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: “Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Bekijk vers 48 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 10)
 
Jezus bleef staan en zei: “Roep hem eens hier.” Ze riepen de blinde toe: “Heb goede moed! Sta op. Hij roept u.”
Bekijk vers 49 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 10)
 
Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe.
Bekijk vers 50 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 10)
 
Jezus vroeg hem: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” De blinde antwoordde Hem: “Rabboeni, maak dat ik zien kan!”
Bekijk vers 51 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 10)
 
En Jezus sprak tot hem: “Ga, uw geloof heeft u genezen.” Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.
Bekijk vers 52 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Marcus » Hoofdstuk 10)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test